choose language:
si | en
team building
Kaj je team building
Team development - strokovni team building
Timski Izzivi - zabavni team building
Individualni & Timski Coaching

Pogosto zastavljena vprašanja o team buildingu

Kakšna je razlika med zabavnim in strokovnim team buildingom za razvoj tima?

Ali je strokovni team building tudi zabaven?

Ali je nujno, da team building vključuje športne aktivnosti?

Ali je team building nevaren?

Ali moramo biti kaj posebaj fizično pripravljeni za team building?

Kje vse lahko poteka team building?

Kdaj priporočate, da bi organizirali team building?

Kaj obravnavamo pri strokovnem team buildingu?

Kolikšno naj bo število udeležencev pri team buildingu?

Koliko časa naj traja team building?

 

Kakšna je razlika med zabavnim in strokovnim team buildingom?

Razlika je velika, čeprav so si lahko deli - praktične naloge zelo podobni ali celo enaki.
Pri obeh so ekipam zastavljnene praktične naloge, pri katerih se morajo udeleženci sodelovati, se dogovarjati in usklajevati, da dosežejo skupen cilj.

Pri zabavnem team buildingu ( timski izzivi - team challenges ) je vključevanje v te naloge namenjeno predvsem medsebojnemu druženju, spoznavanju na drugačen, zabaven način in krepitvi neformalnih vezi.  Ker so naloge take, da je sodelovanje in povezovanje z drugimi neizogibno, se skoznje pričnejo pogovarjati tudi člani, ki se morda niti ne poznajo, ali pa se manj družijo.

Pri strokovnem team buildingu za razvoj tima ( team development )praktične naloge služijo kot orodje, s pomočjo katerega udeleženci spoznavajo zakonitosti delovanja timov.  Strokovnjak s področja timskega dela vodi udeležence k prepoznavanju spodbujajočih in zaviralnih dejavnikov v ekipi in postpoma tudi k  vpogledu v lastno delovanje na delovnem mestu. Člani  prepoznajo, kaj lahko pri delu spremenijo, da bodo kot ekipa učinkovitejši in si  skupaj zastavijo korake sprememb k večji učinkovitosti.

Ali je strokovni team building ( team development ) tudi zabaven?

Seveda je. Pri praktičnih nalogah je vselej veliko smeha, pa tudi pri diskusijah ga ne manjka. V sproščenem vzdušju se bolje in lažje učimo, zakaj bi bilo potem vse resno? Je pa res, da se od udeležencev kljub sproščenosti vzdušja pričakuje določena mera resnosti (v smislu aktivnega in konstruktivnega vključevanja) tako pri izvajanju nalog kot tudi pri diskusijah.

Katere aktivnosti lahko vključuje strokovni team building ?

Aktivnosti pri strokovnem team buildingu ( team development ) služijo predvsem kot orodje s pomočjo katerega ekipa prepoznava zakonitosti delovanja timov, zato so le-te lahko zelo različne. Lahko so to zgolj razne timske igre v naravi, lahko veslanje z rafti ali  kajaki, kolesarjenje ali še kaj po vaši želji. Nikakor ni potrebno, da so to športne aktivnosti. Lahko je to tudi umetniško ustvarjanje, kuhanje, fotografiranje, ali zgolj sedeče bolj mentalne naloge v seminarskih dvoranah.

O vrsti aktivnosti se z ekipo vselej naprej dogovorimo - pri čemer upoštevamo  želje, starostno strukturo ekipe, število udeležencev, lokacijo, čas ki nam je na razpolago, finance in še kaj . . .

Ali je nujno, da team building vključuje športne aktivnosti?

Nikakor ni nujno - ne pri strokovnem programu za razvoj tima ( team development ) ne pri zabavnem team buildingu (timski izzivi - team challenges). Aktivnosti oziroma praktične naloge, ki so ekipam zastavljene, so lahko tudi drugih oblik -  glasbeno, likovno, fotografsko, umetniško ustvarjanje, kuhanje ali še kaj drugega. Kar je pomembno,  je, da so aktivnosti oz. praktične naloge zastavljene tako, da se z njihovo pomočjo dosega skupen namen.

Ali je team building nevaren?

Fizično nikakor ni nevaren . . .morda pa je "nevaren" v toliko, da ogrozi dosedanje delovanje ekipe in jo spodbudi k novemu, učinkovitejšemu delovanju. Izgubi nečesa, kar nam je včasih služilo, pa se včsih težko odpovemo, četudi vemo, da imamo novo, dosti boljše nadomestilo.

Pogosto zmotno prepričanje o team buildingu je, da le ta vključuje adrenalinske aktivnosti. To nikakor ni potrebno, je pa res, da je možno team building izvajati tudi  s pomočjo adrenalinskih aktivnosti. Lahko poteka tudi v adrenalinskem parku, a sam obisk adrenalinskega parka še ni team building.  Tudi pri adrenalinskih aktivnostih (če so vključene) je poskrbljeno, da so le te izvajane tako, da je to za vse varno.

Za obliko aktivnosti se vselej dogovorimo v naprej, glede na želje in strukturo ekipe, prav tako pa tekom dogodka nikogar ne silimo v početje, ki mu ne ustreza.

Ali moramo biti kaj posebaj fizično pripravljeni za team building ?

Za team buillding vam nikakor ni potrebno biti posebej fizično pripravljen. Kot lahko že skozi zgornje odgovore razberete, aktivnosti vselej pripravimo glede na želje in strukturo ekipe. Včasih se pri kakšni fizično aktivni nalogi zdi, da izgleda za nekatere fizično prezahtevna, a ponavadi je potrebno le vzpostaviti pravo timsko delo in naloga ni več za nikogar prezahtevna. Nam pa včasih iziv, ki se zdi prezahteven, da lahko zelo močne izkušnje.  Izkušnja na "lastni koži"  pa se bistveno bolj usidra v spomin, kot nekaj kar vidimo le kot opazovalci, ali o tem celo zgolj slišimo.

Kje vse lahko poteka team building ?

Pravzaprav kjerkoli. Zaželeno pa je, da poteka izven vašega delovnega okolja, in pa - predvsem pri strokovnem team buildingu - na nekem kraju, kjer se lahko z ekipo v miru nekje usedemo za diskusije in analize. 

Lokacijo za izvedbo vam na osnovi vaših želja lahko predlagamo mi, ali pa izberete svojo. Morda imate svoje izobraževalne prostore, počitniške objekte . . .  kakšno posebno željo.

Lahko poteka v Sloveniji ali v tuijini, lahko v hotelih s 5 zvezdicami ali tudi v kampih . . . vse je odvisno od vaših želja, želenih aktivnostih poleg tega in seveda finančnih zmožnosti.

Kdaj priporočate, da bi organizirali team building?

Pri odločitvi o terminu se moramo najprej vprašati, kakšen je namen team buildinga in na osnovi tega določiti, kdaj naj bi bil team building.

Če gre za strokovni team building - se pravi z namenom, da ekipa skupaj res stori korak naprej, je dobro, da je to v času, ko se lahko čimveč članov udeleži team buidliing programa. Hkrati je dobro, da je to v času, ko ima ekipa možnost spoznanja in načrte takoj spraviti v prakso - torej naj bo raje po dopustih in ne pred. V kolikor se ekipa pripravlja na nek večji projekt, je dobro team building oz. v tem primeru team development izvesti pred začetkom projekta . . . lahko seveda tudi vmes, a bolje je prej.

Če gre za zabavni team building - torej predvsem z namenom druženja, medsebojnega spoznavanja, krepitev neformalnih vezi, potem je to lahko kadarkoli - oziroma takrat, ko delovni čas to dopušča. Zaželen je tako kot spodbuda v času, ko delovni zagon upade, kot takrat, ko je ekipa res zagnana in se vezi tako še lažje okrepijo. Vsekakor je dobro, da je to v času, ko se dogodka udeleži večina članov ekipe.

Zavedati se je treba, da imajo zaposleni tudi svoje zasebno življenje, zato je - (če je seveda izvedljivo), dobro narediti team building v rednem delovnem času, ne tekom vikenda.

Kaj obravnavamo pri strokovnem team building programu za razvoj tima?

Program za razvoj tima sam je namenjen graditvi, razvoju tima, zato pri le tem obravnavamo teme s področja timskega dela. Osnova je poznavanje kaj je timsko delo, kakšne so zakonitosti, kje se pojavljajo ovire, in kako jih presegamo. Vse navedeno gre z roko v roki s številnimi področji timskega dela. Tako obravnavamo tudi naslednje teme:

Učinkovita komunikacija v timu / vodenje / odločanje / ravnanje s konflikti /  spoprijemanje s  s stresom / čustva na delovnem mestu / reševanje problemov / ustvarjalnost in inovativnost  /odgovornost in samoodgovornost / medsebojno zaupanje  / medsebojno poznavanje  /  motivacija  / različnost v ekipi / sodelovanje, spodbujanje, pomoč / vzdušje v ekipi

Pred pripravo programa se z ekipo oz. vodjo ekipe pogovorimo o pričakovanjih, željah in namenu team buildinga, ter na osnovi tega pripravimo program team buildinga. Le ta je lahko v smislu splošnega izboljšanja timskega dela - ali pa se osredotočimo na določeno področje.  Tako pri splošnem team buildingu brez v naprej določene teme, kot pri tistem, ki je osredotočen na določena področja, pa obravnavamo tudi ostale teme. Vsa področja so namreč med seboj povezana, prepletena. Včasih izgleda kot da je problem na enem področju, pa je le to zgolj posledica problema na drugem področju . . . 

Program vselej pripravimo glede na želje in potrebe naročnika ter  specifiko ekipe, in ga sproti prilagajamo spoznanjem ekipe tekom dogajanja.

 

Kolikšno naj bo število udeležencev pri team buildingu ?

Če gre za strokovni team building - program za razvoj tima, kjer bi želeli res narediti konkreten korak z ekipo, je zaželeno, da se dela z majno skupino (do npr. 15), kjer se lahko vsi z vsemi še pogovarjajo. Pri večjih podjetjih tako delamo team development najpogosteje s vodstvenimi ekipami, nato pa po potrebi še s posameznimi ekipami (po področjih) v podjetju. Če sami ne morete določiti, kako in koga vključiti v team building, in kako zastaviti, da bo kar se da učinkovit, vam seveda pri tem pomagamo.

Strokovni team building je izvedljiv tudi z večjimi skupinami - ki jih delimo v več manjših skupin. Je tudi učinkovit, vendar nikakor na tako, kot če se dela z majhno skupino, kjer se res konkretizira in posveti njihovi problematiki.

Če bi želeli strokovni team building podjetja z npr. 60 zaposlenimi, predlagamo, da za začetek naredimo team building z vodstveno ekipo, nato pa lahko skupni team building.

Pri zabavnem team buildingu ( team challenges - timski izzivi ) je prav tako - najbolj se bodo udeleženci spoznali ob delu v majhni skupini, je pa izvedljiv tudi za zelo velike skupine. Če je udeležencev veliko, jih delimo na manjše skupine, o načinu delitve pa se predhodno pogovorimo. Seveda je ob velikih skupinah nesmotrno pričakovati, da se bodo tako lahko vsi z vsemi res spoznali . . . je pa res, da bo veliko druženja, smeha in spletle se bodo nove vezi.

Koliko časa naj traja team building?

Strokovni team building traja večinoma od enega do treh dni, so tudi daljši ali krajši. Priporočamo, da je vsaj dvodnevni, kajti čas tako dopušča, da ekipa res lahko postopoma prepoznava tako kaj je timsko delo kot tudi, kje in na katerih področjih lahko še izboljšajo svoje timsko delo. Prednost dvo oz. več dnevnega programa je poleg daljšega trajanja tudi ta, da je vmes čas za prosto, neformalno druženje in sprostitev.  Tekom druženja tako sproščeno stečejo pogovori o doživetjih dneva. Čez noč, ko se prepustimo spancu, se hitro porodi še kakšna ideja ali nov vpogled v delo ekipe, kar je vselej koristno za nadaljnje diskusije.

Krajši - zgolj poldnevni team buildingi so sicer izvedljivi, vendar je od njih težko pričakovati večje učinke. Ekipa se skoznje sicer seznani z določenimi zakonitostmi timskega dela, težje pa se v tako kratkem času poglobimo v dejansko delovanje ekipe. Tako da vsekakor priporočamo vsaj enodnevne team buildinge.

Zabavni team buildingi pa trajajo od zgolj nekaj ur (2) pa do več dni, odvisno seveda od namena dogodka.

Imate še kakšno vprašanje na katerega tu niste dobili odgovora ?

Bi morda želeli nekaj narediti z vašo ekipo, pa ne veste še čisto kaj, kakšen program bi bil ustrezen ? Morda si želite nečesa za ekipo, za kar ne veste, če je izvedljivo s tovrstnimi programi ? imate še kakšne drugačne želje in ideje ? Pišite nam na info@teambuilding.si in vprašajte . . .

 
     
 

Okrepitev timskega dela: ne gre za delati še več in bolj "garati", ključno je DRUGAČE SO-DELOVATI ...

Z več navdiha do dosežkov, ki navdušujejo . . . imate dovolj ustaljejega delovanja in je čas za več kreativnosti in delo z več navdiha?

Kako je lahko vaš tim še boljši ? Želite kakšen premik v delovanju tima?

Team Building v Ljubljani
ali na obrobju Ljubljane. Ljubljana nudi res lepe kotičke in lokacije za vaš team building.

 
     
   
Iksa institute
 
Kdo smo na Teambuilding.si
teambuilding.si kontaktni podatki
pogosto zastavljena vprašanja o teambuildingu
Pošljite nam povpraševanje!
 
Obiščite nas na facebooku!