ABSENTIZEM - Klic k vzpostavitvi bolj zdravega delovnega okolja ?

Absentizem – ključno je zdraviti kar je za njim

Na zdravje posameznika – tako duševno kot tudi fizično, močno vpliva kvaliteta življenja pri delu – odnosi, kultura vzdušje, način vodenja, posluh, ki ga imajo v podjetju za zaposlene…

Oblikovanje kvalitetnejšega življenja pri delu na dolgi rok lahko tudi podjetju zelo veliko prihrani – kajti bolniške stanejo, nadomeščanja stanejo, tudi slabo vzdušje in počutje stane – saj pada učinkovitost;  zapuščanja zaposlenih in iskanje novih stane . . . in hkrati ugled ter priljubljenost podjetja se tudi gradi  ali pa izgublja s tem. 

 

Zdravstveni absentizem – Bolniške odsostnosti pri delu so vse večji problem številnih organizacij. Nekateri zaposleni so pogosto, kar redno bolniško odsotni, nekateri celo dolgotrajno in marsikje se te bolniške odostnosti iz leta v leto še povečujejo.  Poleg tega, da so zaposleni bolni, in posledice nosijo sami ter njihover družine, to vpliva tudi na celotno delovanje organizacije, predstavlja stres in hkrati tudi precejšen strošek, pa tudi breme za družbo.  

 

Gre za kombinacijo zunanjih dejavnikov (kot je delovno okolje)  ter posameznikovega odziva nanje. 

V organizacijah, kjer je bolnih  več se je za vprašati – kaj je zadaj za tem – kakšne so razmere pri delu, kakšni so odnosi, kaj se pri delu dogaja, da je absentizem tako velik oz. v porastu in pristopiti k vzrokom, kajti le tako se bo postopoma lahko abstentizem zmanjšal in se bo razvilo bolj zdravo delovno okolje. 

(Tu govorim sicer le o delovnem okolju, seveda je pri marsikomu vir notranjih neravnovesij lahko tudi drugje – domače okolje ali še drugi zuanji pritiski ali pa kar kombinacija vsega.)

Napetosti, nejasnosti, preobremenitev, slabi odnosi, slabo vzdušje, ustrahovanje, negotovost – vse to vpliva na počutje zaposlenih, le to pa naprej na njihov imunski sistem in zdravje. Človek ni robot, pa še robot bi se v slabih pogojih zanj postopoma pokvaril. Prav tako je z zaposlenimi. Dlje kot so v nezdravem okolju, slabše jim postopoma gre, a ne le to – človek ki se slabše počuti, slabše vpliva na ostale okoli sebe in val slabega počutja se nalezljivo širi po vsej organizaciji.  

Ko do tega pride, do sprememb ne pride preko noči. A kakorkoli, spremembe in izboljšanja so možna, a nikakor z enim sproščenim družabnim dogodkom ali piknikom imenovanim “teambuilding” . Za spremembe je potrebno pregledati, kaj se v podjetju resnično dogaja, ter postopoma pristopiti k vzpostavljanju vse bolj zdrave kulture na vseh ravneh delovanja. Ključno ob tem je sodelovanje in podpora vodstva, bolj kot je vodstvo resnično pripravljeno podpreti korake za izboljšanje kulture, lažje to steče po celotni organizaciji. 

 

Podpreti  posameznika k prepoznavi svoje moči v situaciji

Ob pogledu na delovno okolje in razmere je hkrati tudi za pogledati pri posameznikih, ki so pogosto bolni oz. se soočajo s ponavljajočimi ali kroničnimi stanji – kje je vzrok in jim pomagati se soočiti s tem. Le pojasnilo, da so bolj občutljivi, ali da imajo slabši imunski sistem, ali pa modra še kakšna diagnoza, ne pojasni vzroka – še manj pa da moč posamezniku, da bi se postavil in postal bolj zdrav in odporen.  

Ključno je posameznika podpreti, da prepozna, kje je njegov vir neravnovesja, in najde načine in moči v sebi, da to premosti. Včasih je dovolj zgolj notranji premik – v doživljanju in odzivanju na situacijo, drugič je potrebno tudi zunanja sprememba – kot npr. prerazporeditev nalog, obveznosti, sprememba v urniku – ali tudi zamenjava delovnega mesta. 

 

Bolezen ali poškodba lahko pride kot zaščita

Pri svojem delu – pri indivudialnih srečanjih, večkrat imela stranke, ki so se soočale s kakšno ponavljajočo boleznijo – ali pa da se bolezen oz. celo poškodba, ki bi se morala že davno pozdraviti, pa se kar ni in ni pozdravila oz. se je vrnila čim je nastopil čas za delo in posameznika znova zadržala doma. 

Marsikdo do pogovora niti ni povezal, da je to ponavljanje oz. vlečenje bolezni ali poškodbe le varovalni ukrep telesa, da se ne vrne v pogoje, ki jih doživlja kot orgožujoče. Celo sama bolezen ali poškodba je pri marsikom nastopila, ko je bilo pretežko, pa posameznik ni našel druge poti ali možnosti za razbremenitev. 

Večkat sem tudi videla, da ko sem pomagala razjasniti vzrok, in podprla stranko, da si je ustvarila “varno okolje” za vrnitev na delo, so se simptomi kar polegli ali umaknili. Ponekod  je bilo to že tekom srečanja (simptomi pljučnice npr.), kadar je bilo ključno notranje doživljanje situacije,  drugje pa zelo hitro po tem, ko so se v službi še tekom bolniške odostnosti dogovorili za spremembo pri delu po vrnitvi. 

Ponavljajoče angine, plučnica ali migrene so se ustavile, neozdravljena ponavljajoča poškodba se je zacelila – le zato, ker je bolj tisto skrito zadaj razrešeno. 

Pri kom, kjer je bilo zaznati res toksično okolje pri delu, je k zdravju pomagala tudi  podpora, da poišče novo službo drugje, ki mu je dala upanje, da ima v življenju lahko kaj boljšega kot trenutno izkuša in zavedanje, da res ni problem zgolj v njem.

 

Prepoznava, kaj je zadaj na ravni podjetja in so-ustvarjanje sprememb

Kakorkoli – če so v podjetju bolniške odsotnosti pogoste, in predvsem če se še povečujejo, je potrebno raziskati tudi v podjetju – kakšni so pogoji dela, kakšni so odnosi, kakšno je vzdušje – ter najti načine, da se le to izboljša. Samo vzdušje in odnosi lahko močno vplivajo na zdravje posameznika . v eno ali drugo smer – se med seboj podpirajo in so vse bolj zdravi in zadovoljni ali pa se med seboj rušijo in so vse bolj nezadovoljni, izčrpani in zbolevajo. 

Tovrstne spremembe so stvar procesa razvoja kolektiva in se so-ustvarijo z zaposlenimi, ključno pa je, da k temu resno pristopi  vodstvo in proces sprememb podpre.  Gre za proces sprememb, ki na dolgi rok doprinese vsem, ter ustvari tudi stabilnejše podjetje. 

Zaposlene je v procesi potrebno usmerjati k prepoznavanju vse več moči v sebi, da postanejo vse bolj odporni ter pri delu  delujejo tako, da sebe ter drug drugega podprirajo namesto rušijo. 

 

S tem bodo pridobili vsi: posamezniki, podjetje in družba. 

Je vse večji absentizem torej klic na pomoč? 

Klic k spremembi – ne zgolj posamzenika, temveč podjetja? 

Klic k so-ustvarjanju bolj zdravega delovnega okolja in bolj zdrave družbe? 

Je (končno) že čas?

Kako do še močnejšega tima in zdravega kolektiva?

Ste za krajši  1:1 posvet (on-line) o vašem podjetju, timih in izzivih ter ugotoviti, kako in s kakšnimi koraki bi lahko k temu pristopili? (posvet je brezplačen)

Na posvet se lahko prijavite če:

*Lahko tudi, če ste vodja tima ali vodja HR in iščete  iščete poti za izboljšanje  delovanja tima / timov pri delu; v tem primeru se bomo pogovorili, kakšne so vaše možnosti.

Z oddajo obrazca se strinjate, da bomo vaše podatke hranili v skladu z našo politiko varovanja osebnih podatkov