Se sodelavec upira ali kliče k spremembi

V družbi smo vajeni gledati na situacije parcialno, po delcih in urejati posamezne delce. V nekaterih primerih to sicer deluje, a marsikje pa “problem” enega dela kaže na nekaj širšega, kar je za pogledati in urediti.
Če uspemo to prepoznati, in urediti zadeve širše, lahko zelo veliko prihranimo in pridobimo .

Read more

Tabu tema

Tabu je tema za katero vsi vedo, a se o njej ne govori. Ni možno, ni varno oz je vsak poskus utišan. Lahko povzroča močne napetosti v timu in delo, ki bi sicer lahko steklo, ne steče.

Ko se najde varen in primeren način, se napetosti obeh strani sprostijo , kar prinaša olajšanje za vse in delovanje tima se močno izboljša.

Read more

Kako do boljše energije v timu in celotnem podjetju?

Vas misel na vaš tim ali podjetje navdihne, vam je prijetna ali občutite težo, vas prične skoraj dušiti? No to in še več je energija, ki vlada v timu – energija ki bodisi žene navdihuje poganja ali ujeta, ki ovira, duši in omejuje.

Le to se da spremeniti, in ko se spremeni enerija iz ustavjene v bolj pretočno se vse lepše in lažje odvija – za posameznike, time, podjetje in družbo.

Read more
ABSENTIZEM - Klic k vzpostavitvi bolj zdravega delovnega okolja ?

Absentizem – ključno je zdraviti kar je za njim

Pogoste bolniške odsotnosti so vse večji problem številnih organizacij, a kot je bolezen pri posamezniku marsikdaj predvsem sporočilo, da je potrebno nekaj spremeniti, tako so pogoste bolniške odsotnosti v podjetjih sporočilo, da je v podjetju treba nekaj spremeniti . Ključno je pogledati, kaj je zadaj – in pristopiti – zdraviti to kar je zadaj. Ustvariti bolj spodbudno, živo in zdravo delovno okolje. Ne zgodi se preko noči, a z nekaj spodbudami na vseh ravneh, se lahko že precej spremeni.

Read more

Poslovni Coaching – podzavest vodi, da razrešimo situacijo tam, kjer je to najbolj potrebno

Žvimo v svetu ločevanja, individualnosti, pa vendar je vse precej bolj povezano kot si predstavljamo. Mi smo med seboj povezani in sovplivamo drug na drugega, znotraj nas je veliko več povezanega, kot si mislimo, posel in zasebno življenje sta povezana in prepletena, tudi bolj in drugače, kot si mislimo. Te povezave so neopazne, nevidne. Ker živimo v družbi, v kateri se o tem ne govori, niti ne pomislimo, kakšna vse so so-vplivanja in povezave. In pogosto, sploh kadar z razmišljanjem ne pridemo do rešitev, se pokaže, da je ključ do rešitve drugje, ne tam, kjer ga iščemo. Tako gre tudi poslovni coaching lahko precej izven okvirov samega posla in tako vodi do rešitev, do katerih v kolikor bi ostali zgolj v poslovnem okviru, nikoli ne bi prišli.

Read more

Team Building – gradnja tima . . . kaj pravzaprav je in čemu “graditi tim” oz. spodbujati, izboljševati timsko delo

Team Building – bedna zveza je sicer prepogosto uporabljena za poslovne zabavne družabne dogodke in srečanja, a ko želimo res povišati učinkovitost delovanja tima in zadovoljstvo zaposlenih ob tem, je potreben drugačen – STROKOVEN pristop k TEAM BUILDING-u kjer vaje oz.”igre” služijo kot orodje, ki pomaga ekipi prepoznati dinamike delovanja v timu pri delu in posikati konstruktivne poti naprej – da bo sodelovanje pri delu učinkovitejše ter hkrati vsem bolj v zadovoljstvo.

Read more
kakšna vprašanja si postavljate - Teambuilding.si

Kakšna vprašanja si postavljate

Vprašanja, ki si jih postavljamo, usmerjajo našo pozornost. Na kar smo pozorni, tega opažamo več, dobivamo “odgovore” oz potrditve in si s tem utrjujemo prepričanja o sebi, drugih, svetu. S prepričanji si ustvarjamo nove izkušnje v osebnem življenju, poslu. … Zdi se morda nepomembno, in maleknkstno, a vprašanja imajo lahko velik vpliv na kvaliteto našega življenja, posla, in je še kako pomembno, kako se sprašujemo in po čem povprašujemo

Read more

Moteči sodelavec

Včasih se zgodi, da se posameznik zaradi svoje drugačnosti ne uspe vključiti v ekipo. Ekipa ga lahko vidi kot motečega, lahko pa se poveže in mu pomaga, da se na svoj način vključi. Ob tem lahko pride do presenetljivih preobratov . . .

Read more

Omejitve, ki si jih sami ustvarjamo

Ekipa si lahko v določeni delovni situaciji postavi in zagovarja pravila in omejitve, ki jih v resnici ni niiso potrebne. To lahko vodi v velike izgube časa, pa tudi volje, resursov in energije. Ko udeleženci preko vaj to prepoznajo, si odprejo velike priložnosti za napredek 😉

Read more

Od teka do Team Buildinga in daleč naprej

Športna (ali druga) aktivnost nam lahko da uvide in spoznanja za življenjske situacije in izzive, če znemo to prepoznati. Prav tako pa igriva aktivnost tima lahko da timu močne uvide v njihove dinamike, odpre pogovore in usmeri k potem in rešitvam, o katerih se prej še ni spregovorilo.

Read more

Ti vedno vse pokvariš

Posameznik lahko nezavedno deluje po vzorcih, ki zaviralno ali tudi destruktvino vplivajo na odnose v podjetju . Soočenje s temi vzorci in iskanje pravih moči v situaciji, lahko veliko doprinese tako njemu kot tudi vsem okoli njega. Veste koliko lahko tudi podjetje s tem pridobi?

Read more