EVA FERJAN

Včasih niti ne veš, a v življenju te nekaj vodi, nekaj nevidnega, nekaj, kar je nad tabo in če si dovoliš pogledati nazaj, svojo pot, svojo življenjsko zgodbo in povezati niti, opaziš, da je bilo tako. Celo navidezno “slabe” težke, neugodne situacije, kjer se ni izšlo po tvojih željah, so del tvoje poti, včasih celo ključen del.

Tudi pri meni je bilo tako. Od najstniških let me je zanimalo delovanje človeka, človekove zavesti. Prevzele so me povezave čustev, misli in telesa, zanimalo me je kaj je zadaj, za tistim vidnim in očitnim, kar usmerja naše življenje. 

Preko športnih aktivnosti sem še drugače spoznavala življenje, naše misli, naravnanost, skrivnosti in predvsem povezave med športom in življenjem ter tudi metaforične povezave med drugimi aspekti življenja.  

Že tekom srednje šole sem prebirala psihološke knjige, se udeleževala raznih izobraževanj in delavnic, spoznavala meditacijo in dostope do drugih ravni zavesti. 

Za vrstnike sem bila ob teh interesih popoln “outsider” in tako sem večinoma imela za sogovornike le odrasle, precej starejše – še njih redke v njihovi generaciji. Takrat se o tem- o zavesti, povezanosti, drugih ravneh življenja- še ni tako odprto govorilo kot danes. Zanimalo me je, a hkrati si nekako nisem želela študirati psihologije. Zdelo se mi preveč- preveč poglabljanja v vse to nevidno. 

Tekom študija mi je na pot prišla beseda TeamBuilding in ob opisih in slikah nadvse pritegnila mojo pozornost. 

Ja, učenje skozi aktivne izkušnje na prostem, ki da zaposlenim znanja, uvide in rešitve za situacije na delovnem mestu. To je bilo nekaj zelo podobnega, kot sem sama že prakticirala pri teku in ostalih športnih aktivnostih zase. Začela sem se usposabljati na tem področju in z vsakim korakom naprej, me je še bolj navduševalo, kaj vse se da doseči s TeamBuildingom.

Diplomirala sem s področja Usposabljanja za timsko delo in že pred diplomo začela voditi ekipe podjetij. Več izkušenj kot sem imela, bolj sem prepoznavala možnosti, ki jih Team Building ponuja, hkrati pa se mi je odpiralo tudi za naprej – na katerih področjih se moram še sama usposobiti in katera znanja nadgraditi, da lahko delovne ekipe čim bolj suvereno vodim in čim bolje podprem. 

Tako sem se po študiju izobraževala še s področja managementa na IEDC šoli na Bledu, se poglobila v Transakcijsko analizo, se usposobila s področja mediacije (posredovanja v konfliktih), raziskovala različne Coaching pristope k človeku, hkrati spoznavala področje energijske psihologije, področje zavesti in različne pristope dela z nezavednim. Spoznavala  sem in se usposabljala tudi s področja sistemskih pristopov in postavitev, spoznavala močne povezanosti znotraj nas in med nami. Vsa znanja sem sproti integrirala v svoje delo s podjetji in tudi s posamezniki in postopoma razvila povsem svoj pristop in način dela – tako z ekipami kot tudi s posamezniki – vodjami ekip ali ključnimi zaposlenimi. 

Spoznala sem, kako močno smo med seboj povezani, kako drug na drugega vplivamo (tudi če nismo skupaj ali če se ne pogovarjamo) in kako smo tudi mi – vsak posameznik- znotraj sebe povezani  (misli, čustva, telo) in kako na vse to vpliva tudi okolica (v podjetjih tim in delovno okolje). Ob tem se zavedam ogromnega potenciala, ki ga imamo kot celotna družba, če začnemo na življenje gledati veliko bolj celostno, povezano.

Vsa spoznanja in izkušnje mi omogočajo bolj celosten pogled tako na posameznika kot tudi na podjetja. Prepoznavam lahko dinamike in korelacije, ki na prvi pogled ne delujejo povezano oz. na katere posameznik ne bi pomislil, da bi lahko sovplivale

Od  mojih prvih korakov v team buildingu je sedaj že 20 let. 20 let izkušenj, nenehnih dopolnjevanj, raziskovanj, izpolnjevanj z različnih področji dela s posamezniki in ekipami po vsem svetu. Ob tem sem se soočala s številnimi lažjimi, zabavnimi, lahkotnejšimi in tudi zelo težkimi, zahtevnimi situacijami in izzivi, ki so mi dodatno dali še novih moči, uvidov in zavedanja. 

Danes lahko v marsikateri zapleteni situaciji hitro prepoznam kaj je zadaj, skrite, nevidne niti in povezave.  Posameznika lahko vodim k močnim preskokom, ter ekipe k globokim uvidom, ki jim dajo veliko- tako za njihovo delo na delovnem mestu kot tudi za zasebno življenje

Delo z zavzetimi posamezniki in ekipami, ki res želijo spremembe na bolje in so pripravljeni sodelovati me res veseli. Veseli me, ko vidim spremembe, preskoke, pri marsikom skoraj čudežne preobrate. Vsakokrat vidim, kaj vse je še možno – možno je še toliko več, kot smo vajeni v družbi in razsežnosti naše zavesti so neskončne.