Tim – Team je manjša skupina z opredeljenim članstvom, ki deluje za doseganje skupnega cilja.

Ko neko delo izvaja posameznik, deluje tako kot sam ve in zna najbolje, ko delo opravlja tim, pa na uspešnost vpliva tako delo posameznikov, kot tudi povezanost in usklajenost med prispevki posameznikov.

Ravno ta povezanost in usklajenost je pri timih ključen dejavnik učinkovitosti delovanja tima, žal pa do dobre povezanosti in usklajenosti večinoma ne pride kar samo po sebi.

Tako lahko kljub vrhunsko usposobljenim posameznikom, ki si vsi po svojih močen prizadevajo, da bi šlo dobro, tim ne uspe kot bi lahko. To vodi postopoma v frustracije iz teh v konflikte in začaran krog nezadovoljstva v timu se nadaljuje.

Team Building – gradnja tima – je proces, skozi katerega se razvija vse bolj usklajen in učinkovit tim.
Ta proces se lahko spodbudi, konstruktivno usmeri in pospeši z ustreznimi spodbudami. Te spodbude so lahko tako spodbude celotnega tima kot tudi spodbude vodstva ali posameznikov znotraj tima.

Pogosto kot “team building “ ali teambuilidng vidimo razne dogodke in srečanja za skupine podjetij, ki so namenjeni predvsem druženju tistega dne.

Samo druženje, neformalna srečanja, športni dnevi so sicer dobrodošli za boljše spoznavanje, druženje, bolj sproščene odnose, a za konkretnejše premike v dinamikah timskega dela je potrebno več kot zgolj animirano druženje.

Nekako bi lahko marsikatere teh dogodkov primerjali kot če bi se par želel bolje povezati, boljših odnosov in bi šel zato v Gardaland. Morda je kakšen slučajen učinek, neka resnična boljša povezanost pač iz tega verjetno ne nastane.

Veliko dinamik medsebojnega sodelovanja in povezovanja v timu in v podjetju je nezavednih, avtomatičnih.

Avtomatizmi in utečeni načini delovanja so sami po sebi dobri, saj prihranijo čas in mentalno energijo, a nas hkrati lahko držijo na mestu in onemogočajo napredek.

Zaradi utečenih vzorcev sodelovanja lahko izgubljamo veliko energije (časa, sredstev, denarja, živcev) in niti ne prepoznamo, da bi lahko sodelovali precej učinkoviteje.

Včasih že malenkostni premiki– ko člani ekipe prepoznajo, kje in na kakšen način se izgublja energija, se o tem pogovorijo in poiščejo skupen učinkovitejši način- prihranijo ogromno.

Ravno k takim uvidom- v dinamike delovanja, skrite pasti in priložnosti- vodim v programih za gradnjo timov.

S pomočjo praktičnih vaj in na sproščen način omogočim, da prepoznajo, kaj spodbuja in kaj zavira njihovo delovanje, nato pa jih vodim, da prepoznajo skrite pasti, zavore ter hkrati možnosti in priložnosti za (še) boljše in učinkovitejše sodelovanje.

Sama prepoznava še ni dovolj, potrebna je tudi akcija, zato drugi del srečanja usmerimo v konkretni akcijski načrt za premike na delovnem mestu.

Pri Team Building programih za razvoj timov, ekipa skozi praktične vaje spoznava dinamike timskega dela, ozavešča, kakšne dinamike so prisotne v njihovi ekipi in prepoznava, kaj lahko storijo za učinkovitejše in vsem prijetnejše timsko delo na delovnam mestu.

Praktične vaje – igre nam služijo kot orodje, ki ekipi omogoči uvide v dinamike delovanja tima in ponudi priložnosti za prepoznavanje in tudi prerizkušanje in razsikovanje osvojenih spoznanj. Učenje tako poteka na praktičen, interaktiven in izkustven način pri čemer se ne pridobi zgolj “znanje” temveč uvide in drugačno – širše razumevanje delovanja tima in tudi medsebojnih odnosov. Poda nam tudi priložnosti za uvid v posamezne situacije, kjer se nevede izgublja energija (čas, denar, viri), ter možnost za pogovor o tem in prepoznavo ustreznih korakov za izboljšanje.

Pri Team Building programih za razvoj timov, ekipa skozi praktične vaje spoznava dinamike timskega dela, ozavešča, kakšne dinamike so prisotne v njihovi ekipi in prepoznava, kaj lahko storijo za učinkovitejše in vsem prijetnejše timsko delo na delovnam mestu.

Praktične vaje – igre nam služijo kot orodje, ki ekipi omogoči uvide v dinamike delovanja tima in ponudi priložnosti za prepoznavanje in tudi prerizkušanje in razsikovanje osvojenih spoznanj. Učenje tako poteka na praktičen, interaktiven in izkustven način pri čemer se ne pridobi zgolj “znanje” temveč uvide in drugačno – širše razumevanje delovanja tima in tudi medsebojnih odnosov. Poda nam tudi priložnosti za uvid v posamezne situacije, kjer se nevede izgublja energija (čas, denar, viri), ter možnost za pogovor o tem in prepoznavo ustreznih korakov za izboljšanje.

Pri Team Building programih za razvoj timov, ekipa skozi praktične vaje spoznava dinamike timskega dela, ozavešča, kakšne dinamike so prisotne v njihovi ekipi in prepoznava, kaj lahko storijo za učinkovitejše in vsem prijetnejše timsko delo na delovnam mestu.

Praktične vaje – igre nam služijo kot orodje, ki ekipi omogoči uvide v dinamike delovanja tima in ponudi priložnosti za prepoznavanje in tudi prerizkušanje in razsikovanje osvojenih spoznanj. Učenje tako poteka na praktičen, interaktiven in izkustven način pri čemer se ne pridobi zgolj “znanje” temveč uvide in drugačno – širše razumevanje delovanja tima in tudi medsebojnih odnosov. Poda nam tudi priložnosti za uvid v posamezne situacije, kjer se nevede izgublja energija (čas, denar, viri), ter možnost za pogovor o tem in prepoznavo ustreznih korakov za izboljšanje.

Ko govorimo o Team Buildingu za razvoj tima je na prvem mestu spodbuda delovanja tima. V kolikor večina članov ekipe želi v del programa vključiti tudi športne aktivnosti, in bi to doprineslo timu, program izvedemo tako, da poskrbimo za vse – izvedemo športne aktivnosti in tiste, ki se jih ne morejo udeležiti, v tim vključimo drugače, na drugačen način – a vsekakor jih vključimo. 

Tudi pri delu v podjetju nimajo vsi enakih spretnosti, sposobnosti, lastnosti in ne enakih delovnih nalog. Ključno je, kako se tim razporedi, da pri tem prihaja do sinergij namesto odtekanja energij. Če se morajo člani drug zaradi drugega ves čas nečemu odrekati, na dolgi rok to ne služi nikomur.

Ko govorimo o Team Buildingu za razvoj tima je na prvem mestu spodbuda delovanja tima. V kolikor večina članov ekipe želi v del programa vključiti tudi športne aktivnosti, in bi to doprineslo timu, program izvedemo tako, da poskrbimo za vse – izvedemo športne aktivnosti in tiste, ki se jih ne morejo udeležiti, v tim vključimo drugače, na drugačen način – a vsekakor jih vključimo. 

Tudi pri delu v podjetju nimajo vsi enakih spretnosti, sposobnosti, lastnosti in ne enakih delovnih nalog. Ključno je, kako se tim razporedi, da pri tem prihaja do sinergij namesto odtekanja energij. Če se morajo člani drug zaradi drugega ves čas nečemu odrekati, na dolgi rok to ne služi nikomur.

Ko govorimo o Team Buildingu za razvoj tima je na prvem mestu spodbuda delovanja tima. V kolikor večina članov ekipe želi v del programa vključiti tudi športne aktivnosti, in bi to doprineslo timu, program izvedemo tako, da poskrbimo za vse – izvedemo športne aktivnosti in tiste, ki se jih ne morejo udeležiti, v tim vključimo drugače, na drugačen način – a vsekakor jih vključimo. 

Tudi pri delu v podjetju nimajo vsi enakih spretnosti, sposobnosti, lastnosti in ne enakih delovnih nalog. Ključno je, kako se tim razporedi, da pri tem prihaja do sinergij namesto odtekanja energij. Če se morajo člani drug zaradi drugega ves čas nečemu odrekati, na dolgi rok to ne služi nikomur.

Ko govorimo o Team Buildingu za razvoj tima je na prvem mestu spodbuda delovanja tima. V kolikor večina članov ekipe želi v del programa vključiti tudi športne aktivnosti, in bi to doprineslo timu, program izvedemo tako, da poskrbimo za vse – izvedemo športne aktivnosti in tiste, ki se jih ne morejo udeležiti, v tim vključimo drugače, na drugačen način – a vsekakor jih vključimo. 

Tudi pri delu v podjetju nimajo vsi enakih spretnosti, sposobnosti, lastnosti in ne enakih delovnih nalog. Ključno je, kako se tim razporedi, da pri tem prihaja do sinergij namesto odtekanja energij. Če se morajo člani drug zaradi drugega ves čas nečemu odrekati, na dolgi rok to ne služi nikomur.

Želite več učinkovitosti in zadovoljstva pri delu?

Ste pripravljeni na 1:1 strateški  pogovor (on-line) o vašem podjetju, timih in izzivih ter ugotoviti, kako in s kakšnimi koraki bi lahko k temu pristopili?

Na strateški pogovor se lahko prijavite če:

*Lahko tudi, če ste vodja tima ali vodja HR in iščete team-building namenjen izboljšanju delovanja tima pri delu; v tem primeru se bomo pogovorili, kakšne so vaše možnosti.

Z oddajo obrazca se strinjate, da bomo vaše podatke hranili v skladu z našo politiko varovanja osebnih podatkov