Tim – Team je manjša skupina z opredeljenim članstvom, ki deluje za doseganje skupnega cilja.

Ko neko delo izvaja posameznik, deluje tako kot sam ve in zna najbolje, ko delo opravlja tim, pa na uspešnost vpliva tako delo posameznikov, kot tudi povezanost in usklajenost med prispevki posameznikov.

Ravno ta povezanost in usklajenost je pri timih ključen dejavnik učinkovitosti delovanja tima, žal pa do dobre povezanosti in usklajenosti večinoma ne pride kar samo po sebi.

Tako lahko kljub vrhunsko usposobljenim posameznikom, ki si vsi po svojih močen prizadevajo, da bi šlo dobro, tim ne uspe kot bi lahko. To vodi postopoma v frustracije iz teh v konflikte in začaran krog nezadovoljstva v timu se nadaljuje.

Team Building – gradnja tima – je proces, skozi katerega se razvija vse bolj usklajen in učinkovit tim.
Ta proces se lahko spodbudi, konstruktivno usmeri in pospeši z ustreznimi spodbudami. Te spodbude so lahko tako spodbude celotnega tima kot tudi spodbude vodstva ali posameznikov znotraj tima.

Pogosto kot “team building “ ali teambuilidng vidimo razne dogodke in srečanja za skupine podjetij, ki so namenjeni predvsem druženju tistega dne.

Samo druženje, neformalna srečanja, športni dnevi so sicer dobrodošli za boljše spoznavanje, druženje, bolj sproščene odnose, a za konkretnejše premike v dinamikah timskega dela je potrebno več kot zgolj animirano druženje.

Nekako bi lahko marsikatere teh dogodkov primerjali kot če bi se par želel bolje povezati, boljših odnosov in bi šel zato v Gardaland. Morda je kakšen slučajen učinek, neka resnična boljša povezanost pač iz tega verjetno ne nastane.

Veliko dinamik medsebojnega sodelovanja in povezovanja v timu in v podjetju je nezavednih, avtomatičnih.

Avtomatizmi in utečeni načini delovanja so sami po sebi dobri, saj prihranijo čas in mentalno energijo, a nas hkrati lahko držijo na mestu in onemogočajo napredek.

Zaradi utečenih vzorcev sodelovanja lahko izgubljamo veliko energije (časa, sredstev, denarja, živcev) in niti ne prepoznamo, da bi lahko sodelovali precej učinkoviteje.

Včasih že malenkostni premiki– ko člani ekipe prepoznajo, kje in na kakšen način se izgublja energija, se o tem pogovorijo in poiščejo skupen učinkovitejši način- prihranijo ogromno.

Ravno k takim uvidom- v dinamike delovanja, skrite pasti in priložnosti- vodim v programih za gradnjo timov.

S pomočjo praktičnih vaj in na sproščen način omogočim, da prepoznajo, kaj spodbuja in kaj zavira njihovo delovanje, nato pa jih vodim, da prepoznajo skrite pasti, zavore ter hkrati možnosti in priložnosti za (še) boljše in učinkovitejše sodelovanje.

Sama prepoznava še ni dovolj, potrebna je tudi akcija, zato drugi del srečanja usmerimo v konkretni akcijski načrt za premike na delovnem mestu.

Pri Team Building programih za razvoj timov, ekipa skozi praktične vaje spoznava dinamike timskega dela, ozavešča, kakšne dinamike so prisotne v njihovi ekipi in prepoznava, kaj lahko storijo za učinkovitejše in vsem prijetnejše timsko delo na delovnam mestu.

Praktične vaje – igre nam služijo kot orodje, ki ekipi omogoči uvide v dinamike delovanja tima in ponudi priložnosti za prepoznavanje in tudi prerizkušanje in razsikovanje osvojenih spoznanj. Učenje tako poteka na praktičen, interaktiven in izkustven način pri čemer se ne pridobi zgolj “znanje” temveč uvide in drugačno – širše razumevanje delovanja tima in tudi medsebojnih odnosov. Poda nam tudi priložnosti za uvid v posamezne situacije, kjer se nevede izgublja energija (čas, denar, viri), ter možnost za pogovor o tem in prepoznavo ustreznih korakov za izboljšanje.

Najrazličnejše, bolj ali manj aktivne, ki potekajo na prostem ali v notranjosti, lahko tudi ne-aktivne.  Skupno jim je večinoma to, da so postavljene ekipi in jih mora ekipa skupaj reševati / izpolnjevati, pri čemer se skoznje pokažejo različne dinamike delovanja v timih. Ko obilkujemo program team buildinga, vselej upoštevamo karakterisktike skupine, in prilagodimo tako, da so vaje za skupino primerne. 

 

Pogosto imajo skupine tudi posameznike, zaradi katerih bi težje izvajali aktivne vaje na prostem, ki si jih npr. večina želi, hkrati pa želijo vključiti vse. V tem primeru prilagodimo program tako, da zadovoljimo tako želje po aktivnosti večine in hkrati drugače vključimo ostale, ki tega ne morejo. (nosečnice, invalidi / poškodovani,  starejši sodelavci ob precej mlajši ekipi…). Načini se najdejo – taki ali drugačni – kjer je volja, tam je pot 😉 . 

Kljub resnemu in strokovnemu pristopu k razvoju tima, je vzdušje pri Team Buildingu je  sproščeno, saj se v sproščenem stanju, ob smehu in igrivosti naučimo več, si več zapomnimo in omogočimo veliko globje uvide. Celo resne delovne situacije lahko iz druge perspektive pogledamo lahkotneje in omogočimo, da se pokažejo rešitve, na katere prej morda še pomislili nismo. 

 

Občasno se odpre “težja” zahtevnejša tema, a tudi v tej iščemo razrešitev, lahkotnost, prostor in vodimo ekipo da tudi ob tej temi lažje zadiha. Tako da – pristop je resen, usmerjen v spodbudo delovanja tima, a vzdušje ob tem sproščeno. Smeha ponavadi ne manjka.

Ko govorimo o Team Buildingu za razvoj tima je na prvem mestu spodbuda delovanja tima. V kolikor večina članov ekipe želi v del programa vključiti tudi športne aktivnosti, in bi to doprineslo timu, program izvedemo tako, da poskrbimo za vse – izvedemo športne aktivnosti in tiste, ki se jih ne morejo udeležiti, v tim vključimo drugače, na drugačen njim ustrezen način – a vsekakor jih vključimo.

Veliko Team building programov namenjenih razvoju tima vodim na prostem, po možnosti kje v naravnem okolju. Okolje kakorkoli prispeva svoj del, prispeva k celotni izkušnji, odsotnost sten, ki smo jih vajeni v prisarnah ali dvoranah omogoča širše razmišljanje, širše perspektive, ki se jih niti zavedamo ne. Hkati pa okolica,  sploh kakšni zanimivi kotički, omogoči boljše usidranje uvida in izkušnje v spomin.

Tako opazim, da se srečamo s skupino in se kak član spomni še po več letih na primer: “pa to je točno to, kar smo se pogovarjali že tam, ko smo sedeli pod tistim kozolcem ob jezeru” – in prikliče spomine skupine, ki prične govoriti o tem. Ali pa kdo reče na sestanku po tem: “to, kar smo govorili, ko smo sedeli na tistih hlodih.” … in s tem prikliče v spomin celoto – sliko, doživetje, pogovor. 

Včasih tudi ob koncu programa povzamemo izkušnje in uvide, ki jih povežemo z lokacijo in izkušnjo – ob tej vaji smo spoznali to… nato pri tisti ruševini še ono in na klopcah ob kolesarski poti spregovrili o tem in tem. Celotna izkušnja, doživetje se usidra na več ravneh in jo hkrati tudi lažje prikličemo na dan. 

Na kateri lokaciji in s katerimi aktivnostmi lahko izvedemo team building?

 

Programe izvajamo na različnih lokacijah po Sloveniji in tudi izven, ter vanje po dogovoru vključimo različne športne ali manj športne aktivnosti. Lokacijo lahko izberete sami ali jo  predlagamo mi – oz izberemo skupaj. 

A vsekakor – ključen je proces ekipe, samo lokacijo in aktivnosti izberemo po tem.

Nekaj primerov lokacij, kjer smo imeli programe doslej:

 • Kranjska Gora / Planica / Rateče
 • Logarska dolina
 • Posočje (različne lokacije)
 • Slovenska in hrvaška obala
 • Otočec
 • Krvavec
 • Pohorje 
 • Savinjska dolina
 • Bela Krajina & reka Kolpa
 • Obrobje Ljubljane

Aktivnosti, ki jih po dogovoru lahko vključimo (glede na razpoložljivost lokacije)

 • kolesarjanje
 • veslanje (raft, kajak)
 • pustolovski park
 • kuhanje, priprava piknika
 • ustvarjanje, risanje, oblikovanje

In še kaj glede na možnosti, ki so na voljo na izbrani lokaciji

A veslej je v prvi vrsti ključen PROCES ekipe, nato dodamo aktivnosti, glede na to, kaj nam čas in lokacija dopušča. 

Aktivnosti izberemo glede na skupino – take da se jih lahko vsi udeležijo, oz. če je kaj drugače, celoto prilagodimo tako, da se na nek način vsi vključijo. 

Besedna zveza team Building je pred 20 leti ko sem se začela ukvarjati s tem, označevala izkustvene programe, ki so bili namenjeni razvoju timskega dela. Postopoma je besedna zveza postajala vse bolj znana, popularna, a pričela se je uporabljati vse širše – za vsa možna najrazličnejša srečanja zaposlenih, ki marsikdaj niso več imeli prave zveze s spodbudo razvoja tima. 

Skupna srečanja, športni dnevi, igre zaposlenih, sindikalni izleti so sicer dobrodošli, če je vzdušje že tako zdravo, lahko tudi še izboljšajo vzdušje in povezanost. 

A hkrati je delovanje tima bolj kompleksen proces, in ko želimo nekaj spremeniti, optimizirati, izboljšati, pri delu, je potrebno več kot le zabavno druženje. V tem primeru je na mestu TEAM BUILDING – ki je strokovno voden in usmerjen v razvoj tima, ter zastavljen tako, da ekipo podpre na področjih, kjer se sooča z izzivi. 

Torej – ko iščete “TEAM BUILDING” se res vprašajte, kakšen je namen, kaj želite doseči in glede na to poiščite ustrezen progam.

Kako do še močnejšega tima in zdravega kolektiva?

Ste za krajši  1:1 posvet (on-line) o vašem podjetju, timih in izzivih ter ugotoviti, kako in s kakšnimi koraki bi lahko k temu pristopili? (posvet je brezplačen)

Na posvet se lahko prijavite če:

*Lahko tudi, če ste vodja tima ali vodja HR in iščete  iščete poti za izboljšanje  delovanja tima / timov pri delu; v tem primeru se bomo pogovorili, kakšne so vaše možnosti.

Z oddajo obrazca se strinjate, da bomo vaše podatke hranili v skladu z našo politiko varovanja osebnih podatkov