Pri procesih sodelovanja se lahko prihrani celo v večkratnikih

a je to tako skrito, da lahko posamezna ekipa leta dela na en način (ki je še vedno zadovoljiv),

ne da bi vedela, da bi lahko vse skupaj precej lažje in hitreje izvajala in gledano v letih, ogromno prihranila.

Prihrani se lahko v času, sredstvih, porabljeni energiji, 
in se hkrati ohrani in spodbudi zdravje, voljo in motivacijo zaposlenih.

Namen Team Buildinga je IZBOLJŠANJE DELOVANJA TIMA PRI DELU,  

do česar pride, ko se presežejo utečeni vzorci sodelovanja in se vzpostavijo novi učinkovtejši načini. 

Gre za proces postopnih sprememb. 

Le to dosegamo z različnimi storitvami – kar opredelimo glede na samo situacijo podjetja oz tima v njem.

 • z outdoor ali indoor izkustvenim team building programom (0,5 – 3 dni)
 • z vodstvenim zavestnim coachingom (45′ – 180′)
 • s serijo krajših delavnic za ekipo  – (90′ – 180′)
 • z delavnicami na specifične teme
 • s programom za povezovanje različnih enot
 • s timskim coachingom
 • s coachingom vodij ali ključnih posameznikov s specifičnimi izzivi

Programi LAHKO potekajo tudi na prostem in vključujejo razne aktivnosti, a za resničen napredek ekipe pri delu, je ključen še STROKOVNO voden drugi del, ki udeležencem omogoča prepoznavanje nezavednih vzorcev in dinamik delovanja ter jih vodi k soustvarjanju konkretnih premikov.

 Temo in vsebino srečanj opredelimo glede na potrebe in situacijo podjetja oz. udeleženega tima.

Včasih izgleda, da  je “problem” v ekipi, pa se izkaže da je dovolj, da se srečamo le z vodstvom oz. vodjo na poglobljenem coachingu, kjer prepozna, kako in na kakšen način pristopiti k ekipi in se že s tem izboljša delovanje ekipe. 

Včasih pa se izziv kaže pri določenem posamezniku, pa je morda potrebno kaj spremeniti v delovanju celotne ekipe in “problem” posameznika se razblini ali dobi povsem drugo – konstruktivno noto. No, ali pa v drugem primeru podpremo posameznika in se izboljša dinamika celotne ekipe.

Na srečanjih timov najpogosteje obravnavamo naslednje (in sorodne) teme:

 • Timsko delo – ali res delujemo kot tim?
 • Učinkovita komunikacija v timu (več modulov)
 • Timsko delo in odgovornost
 • Kako do boljšega vzdušja v timu in kolektivu
 • Vodenje tima
 • Zadovoljstvo in energija v ekipi
 • Od stresa do več veselja in zdravja pri delu 
 • Konstruktivno reševanje konfliktov
 • Naš pogled ustvarja naš svet
 • Skrite moči onkraj  čustev
 • Sovplivanje v timu in drugje
 • Moč pohvale, priznanja, spodbude
 • Različnost v timu – od problemov k prednostim
 • Sprememba – kako v njej (kljub vsemu) zmagati
 • Učinkoviti  sestanki in kolegiji
 • Zaupanje in tveganje v timu, kolektivu, podjetju 
 •  . . . še druge, povezane teme, glede na situacijo organizacije

Delavnice in srečanja potekajo interaktivno in izkustveno, tako, da so udeleženci v čim večji meri aktivno prisotni in se učijo skozi lastne izkušnje, refleksije, ozaveščanja. 

Ob tem vodimo razmišljanje vselej v smeri – kaj konkretno se da pri delu narediti, spremeniti, zastaviti že malenkost drugače, da sodelovanje za vse lažje in lepše steče. 


Storitve, ki vodijo k vse večji sinergiji timov in podjetja,  izvajamo na naslednjih ravneh:

VODSTVO

Vodja s svojim delovanjem močno vpliva na delovanje tima. Včasih kljub še tako dobrim namenom vodje, ekipa ne deluje tako kot bi želel. Ko prepoznamo vrzeli, lahko omogočimo olajšanje tako vodji kot tudi celotnemu timu.

VODSTVENI TIM

Usklajenost vodstvenega tima odločilno vpliva na delovanje celotne organizacije. Tisto, kar se morda na ravni vodstvenega tima zdi neznatno, se lahko močno odrazi pri delovanju na drugem delu organizacije. 

POSAMEZNI TIM

Čemu se zgodi, da se vsi trudijo, dosežek tima pa ni tak, kot bi pričakovali? In kam to vodi – v odnosih, zadovoljstvu, volji? Kakšne dinamike so zadaj, in kako uskladiti prizadevanja vseh, da bo v timu prišlo do povezanosti in delovanja, ki ustvarja sinergije?

Usklajevanje med timi / oddelki / enotami

Tudi sklop timov / oddelkov / enot tvori neke vrste “tim” in tudi pri tem je še kako pomembno za delovanje organizacije, da so ti med seboj dobro usklajeni in povezani. Usklajenost med timi vpliva tudi na delovanje posameznih timov in obratno.

Posameznik

Posameznik prispeva v tim in organizacijo tako s svojo usposobljenostjo in delom kot tudi s svojim pristopom, odnosom, načinom delovanja in sodelovanja. Slednji so dejavniki, se jih da spodbuditi, ozavestiti in okrepiti, kar spodbudno vpliva tako na usklajenost kot tudi na uspešnost ekipe.

Teme, ki jih najpogosteje obravnavamo

Učinkovita komunikacija v TIMU / kolektivu

Kljub še tako dobrim namenom se lahko zgodi, da vodja s svojim delovanjem zavira razvoj tima. Ko to prepoznamo, lahko omogočimo olajšanje tako vodji kot tudi celotnemu timu. 

Delovanje kot tim – sinergija in optimizacija za učinkovitejše delo

Kaj vse lahko ekipa pridobi s pravim timskim delom? Kaj je ključno pri delovanju tima in kje se trenutno nahajate? Kakšni so aktualni izzivi in kako ustrezno pristopiti k njim? Kaj so prvi koraki, da bo pri delu več sinergije. Kaj se da z dobrim timskim delom še optimizirati?

Odgovornost kot moč posameznika

Vsak posameznik v timu ima svojo posebno vlogo in vsak prispeva k skupnemu cilju. Kje je odgovornost posameznika, ko stvari v timu delujejo in ko ne delujejo? Srečanje, na katerem udeleženci ozaveščajo svojo moč, svojo odgovornost ter vpliv svojih dejanj na delovanje skupine.

Čustva in skrite moči

Kaj so čustva? Katera so očitna, vsem opazna, katera pa skrita, potlačena neopažena, a večinoma še veliko močnejša od tistih vidnih navzven? So čustva tudi nalezljiva? Kaj nam čustva sporočajo, in kako priti onkraj čustvenega izčrpavanja do pravih moči, ki so skrite pod njimi?

Dvig vzdušja pri delu

Vzdušje je kot zrak v prostoru. Je zrak dober in se v njem dobro počutite ter z lahkoto delate ali je zrak slab in zatohel ter vas duši pri delu? Kako vzdušje vpliva na kreativnost, produktivnost v podjetju? Kako pa na počutje in zdravje? Kakšno je vaše vzdušje?

Moč pohvale, priznanja in spodbude

Živimo v družbi, kjer je kritika pogostejša kot pohvala. Večina narejenega je samoumevnega, opazi se predvsem napake in pomanjkljivosti.
Se zavedate, kolikšno moč imata ustrezno podani pohvala in spodbuda in kako pogosto opravljeno delo jemljemo za samoumevno?

Delovanje z naprezanjem ali z močjo

Z naprezanjem deluje tisti, ki notranje ni močan, z močjo pa tisti, ki ima pravo moč. Prvi se trudi, se izčrpava in ostali mu ne sledijo, drugi pa dela z lahkotnostjo. Kakšna je razlika in kje je prava moč posameznikov. Kaj nam daje moč ter kaj nas izčrpava?

Zahtevna stranka, sodelavec, situacija

Kako pogosto naletite na sodelavca / stranko / poslovnega partnerja ali pa situacijo, ki je zahtevna? Kaj je tisto, kar jo dela zahtevno ter kako se soočiti s tovrstnimi situacijami. Kaj lahko vi naredite, da takšno situacijo obrnete sebi v prid.

Naš pogled ustvarja naš svet

Se zavedate, kolikšen del svojega življenja si ustvarjate s svojo naravnanostjo, stališči in pogledom na situacije okoli nas? Ali veste, da je isti svet lahko precej drugačen, kot ga vidite? Ste pripravljeni pogledati izza očal, kotov in stališč? Se zavedate, koliko še obstaja in kakšen “svet” si lahko ustvarite?

Edinstveno nepopolni

Nihče ni popoln, tudi tim ne. In bolj kot stremimo k neki »popolnosti« bolj popolno povprečni lahko postanemo. Želite biti “popolno povprečni” ali želite izstopiti iz sive cone popolne povprečnosti ter poseči po svoji edinstvenosti? Kje je edinstvenost vašega tima in kje edinstvenost posameznikov?

Namesto stresa ustvarite več veselja in zdravja

Stres je vselej kombinacija situacije in človekovega odziva nanjo. Ista situacija je lahko za nekoga spodbudna, medtem ko je za drugega že ogrožujoče. Ste se pripravljeni raziskati več o stresu, se soočiti z načini spoprijemanja s stresom ter si ustvariti več veselja in zdravja pri delu? Ste pripravljeni zgraditi bolj sproščeno delovno okolje, ki dolgoročno podpira zdravje zaposlenih?

Videnje celotne slike

Je videnje in poznavanje celotne slike res pomembno za vse člane tima? Kaj je tisto, kar je pri tem ključno? V kolikšni meri vi vidite celotno sliko in kaj se da na tem področju še izboljšati. Kaj bo to doprineslo ekipi?

Zaupanje in tveganje v podjetju

Vsakokrat, ko naredimo nekaj drugače, kot je znano, pričakovano, tudi tvegamo. Začne se že pri manjših dejanjih kot je npr. izraziti svoje mnenje ali drugačen pogled. Če se že tega ne da, kaj bo šele pri večjih dejanjih? Kaj je ključno v timu, ko se gre za zaupanje in tveganje? Kako lahko spodbujate tveganje in s tem tudi napredek v ekipi?

Vodenje se začne pri sebi

Kot vodja tima se sodelujete z različnimi posamezniki, se soočate z njihovimi izzivi in celo njihovimi medsebojnimi izzivi. Kako biti vodja, ki spodbuja in opolnomoča posameznike?

Posredovanje v konfliktnih situacijah

Se večkrat znajdete “med dvema ognjema”? Kaj storiti, ko se znajdete med sodelavcema, ki sta v konfliktu, vam pa je v interesu predvsem dobro delo ekipe? Kako voditi pogovor v konfliktu v smeri iskanja skupne rešitve? Kaj je ključno, da pogovor teče konstruktivno in kaj ga zapelje v destruktivno smer?

Razvoj tima in vodenje

Tim se razvija postopoma in gre skozi različne stopnje v razvoju. Kako voditi ekipo glede na njen razvoj? Kaj je ključno za vsako stopnjo? S čim ekipo spodbudimo k prehodu na višje stopnje ter s čim omilimo vrnitve na “nižje stopnje razvoja”, do katerih prihaja ob spremembah?

Moč povratnih informacij

Pohvala, graja, kritika, mnenje . . . kaj imajo skupnega? Koliko je tega v vaš ekipi in podjetju, kaj od tega prevladuje? Kaj nam prinašajo in kaj sporočajo? Kako le te prejemati, kako jih podajati in predvsem – kaj storiti, da se z njimi ne omejimo?

Zgodbe, ki krojijo življenje

Kot otroci smo poslušali pravljice, zgodbice, se vživeli v katerega junakov in z njim doživljali domišljijski svet. A zgodbe si pripovedujemo tudi kot odrasli, in si z njimi ustvarjamo svoj svet. Ste pripravljeni raziskati svet notranjih zgodb? Ste jih pripravljeni prepoznati, prepoznati svoje skrite moči v njih in “napisati” svojo zmagovalno zgodbo?

Različnost - vir konfliktov ali priložnost?

Ste v kolektivu skupaj zbrani posamezniki različnih generacij, z različno dolgim stažem v podjetju? Tovrstna kombinacija je lahko vir konfliktov in delitve ekipe, ob ustreznem združevanju moči pa lahko postane zmagovalna kombinacija. Ste pripravljeni vzpostaviti dobro medgeneracijsko sodelovanje, kjer boste z osnovami starejšega dela in idejami ter znanji mlajšega zgraditi nekaj novega?

Raje zažarite kot izgorite - obrnite izgorelost pri delu

Izgorelost pri delu je posledica tako notranjih kot tudi zunanjih dejavnikov. Najpogosteje izgorevajo najbolj pridni, marljivi, vestni zaposleni, a ne zgolj zaradi “preveč dela”. Na delavnici se bomo spoznali z dejavniki, ki vodijo v izgorelost, se učili prepoznavanja tveganja za izgorelost posameznika ter naredili nekaj vaj, ki posamezniku lahko pomagajo iz začaranega kroga izgorevanja.

Navedene teme so med seboj povezane, se prepletajo.  Eno ali več njih vzamemo kot vodilno nit srečanja, ob tem pa obravnavamo tudi ostale navedene – ali tudi nenavedene teme, ki pridejo na dan in se pokažejo kot ključne za spodbudo delovanja ekipe

Ob tem vključimo lahko še drugo področje – ki morda tu ni navedeno, a je ključno za ekipo, tako da s srečanjem dosežemo kar največ. 

Srečanja so lahko različnih dolžin in oblik – od dvournih krajših srečanj do trodnevnih intenzivnejših programov. 

Za učinkovitost, kombiniramo različne oblike srečanj in vmes spremljamo napredek pri delu.

Želite aktivirati speče potenciale vašega tima ,  vzpostaviti učinkovitejše sodelovanje, boljše vzdušje in večje zadovoljstvo pri delu?
 
Imate morda zapleteno situacijo na kakšnem drugem področju in želite najti zdravo pot naprej?
 
Kontaktirajte nas in raziskali bomo kako  in s kakšnimi koraki k temu najučinkoviteje pristopiti.

Z oddajo obrazca se strinjate, da bomo vaše podatke hranili v skladu z našo politiko varovanja osebnih podatkov