ABSENTIZEM - Klic k vzpostavitvi bolj zdravega delovnega okolja ?

Absentizem – ključno je zdraviti kar je za njim

Pogoste bolniške odsotnosti so vse večji problem številnih organizacij, a kot je bolezen pri posamezniku marsikdaj predvsem sporočilo, da je potrebno nekaj spremeniti, tako so pogoste bolniške odsotnosti v podjetjih sporočilo, da je v podjetju treba nekaj spremeniti . Ključno je pogledati, kaj je zadaj – in pristopiti – zdraviti to kar je zadaj. Ustvariti bolj spodbudno, živo in zdravo delovno okolje. Ne zgodi se preko noči, a z nekaj spodbudami na vseh ravneh, se lahko že precej spremeni.

Read more