Team Building – gradnja tima . . . kaj pravzaprav je in čemu “graditi tim” oz. spodbujati, izboljševati timsko delo

Team Building – besedna zveza je sicer prepogosto uporabljena za poslovne zabavne družabne dogodke in srečanja, a ko želimo res povišati učinkovitost delovanja tima in zadovoljstvo zaposlenih ob tem, premostiti vrzeli in se soočiti z izzivi, je potreben drugačen – STROKOVEN pristop k TEAM BUILDING-u, kjer vaje oz.”igre” služijo kot orodje, ki pomaga ekipi prepoznati dinamike delovanja v timu pri delu in poiskati konstruktivne poti naprej – da bo sodelovanje pri delu učinkovitejše ter hkrati vsem bolj v zadovoljstvo. 

 

Ko se posamezniki povežejo v tim in sodelujejo za dosego cilja, lahko dosežejo veliko več, kot če bi delovali vsak zase – naredili svoj del in te dele združili. 

Pa vendar, še vedno se pri marsikateri skupini zgolj govori – mi smo tim, naš tim… pravzaprav pa delujejo kot skupina posameznikov, kjer se delce in prispevke posameznikov sestavlja za dosego celote. Cilj je sicer dosežen, a lahko bi bil dosežen hitreje, z manj napora, več zanosa ali pa bi bil celo presežen oz dosežen bistveno boljši, višji cilj, za katerega si niti predstavljajo ne, da so ga zmožni doseči, če bi k istemu projektu pristopili kot tim.

No, če se pri enem projektu izgubi 2x toliko časa, kot bi ga potrebovali, morda še ni tako hudo, a če je to na dolgi rok, v letih in pri več projektih, si lahko predstavljate, kaj lahko to pomeni za delovanje podjetja ?

Koliko več ur zaposlenih, koliko več sredstev, energije . . in kaj pomeni za zaposlene, če delo opravljajo na daljši rok z manj ali več napora, z manj ali več medsebojnega usklajevanja in podpore ? Koliko bolj bi bili lahko zadovoljni na daljši rok, če bi delo opravljali z manj napora in več navdiha?

Družbeni vzorci ohranjajo individualno kulturo

V družbi v kateri živimo smo vzgojeni (šola, okolica) v individualni kulturi. Vajeni smo delati vsak svoje, vsak svoj del, nismo pa vajeni delovati kot tim, kar je drugače. Delovanje kot tim zahteva drugačen pristop, drugačne poglede, usklajevanja, prilagajanja, komuniciranje, soočanje z različnostmi in zavedanje celote. 

Mit: Treba je le skrbeti za odnose, pa bo vse delovalo

Marsikje velja laično razmišljanje – da je treba le skrbeti za dobre odnose v timu, pa bo vse delovalo. Pa ne gre ravno tako. Dobri odnosi so pomembni, a ne zadostni za res učinkovito delovanje tima. Zgodi se celo, da so lahko v “timu” vsi med seboj dobri prijatelji, a ker k timskemu delu ne pristopijo ustrezno, pride do zapletov, zastojev, vrzeli, neskladij in podvojevanj ter dosežek še zdaleč ni tak, kot so pričakovali, da bo. 

Žal se tako lahko tudi marsikatera prijateljstva porušijo, ker napetosti, nezadovoljstva in razočaranja, ki sledijo,  ne uspejo na ustrezen način predelati, razrešiti in oz. najti konstruktivne poti naprej. 

Obetavni začetki še ne pomenijo, da bo šlo tudi naprej vse kot po maslu. 

V marsikaterem začetno vzpostavljenem timu vlada od začetka visoka energija. Vsi pristopijo z zanosom, z visokimi pričakovanji, z navdušenjem do sodelovanja in začetni koraki to še potrdijo. Raven začetkov delovanja tima bi v marsikaterem primeru lahko primerjali z zaljubljenostjo v partnerstvu – ko so tudi pričakovanja obeh strani visoka, raven energije visoka, hkrati pa se zdijo v tem obdobju razlike, moteči elementi zanemarljivi.  

Soočenje z resničnostjo

Po določenem obdobju, od začetnega navdušenja in visoke energije pride do obdobja “soočenja z resničnostjo”.  Tu je tim na preizkušnji – ali bo uspel vse izzive, raznolikosti in različna pričakovanja uskladiti, ali pa bo na daljše ali krajše obdobje deloval stresno – z (manjšimi ali tudi večjimi) izgubami za podjetje, stranke in seveda tudi zaposlene. 

Tako obdobje “soočanja z resničnostjo” je lahko v nekaterih timih relativno hitro premoščeno in tim stopi na novo, kvalitetnejšo in učinkovitejšo raven delovanja. Vzpostavijo se nova napisana in nenapisana pravila sodelovanja in ekipa znova dobi dobi nov zagon in zaupanje se postopoma poviša.

Trenja se lahko pri nekaterih vlečejo tudi skozi leta 

Pri drugih pa se lahko zaradi ne-soočenja oz. neustreznega soočanja, trenja vlečejo lahko tudi skozi leta ali celo desetletja. Vzdušje postaja vse slabše. Zaposleni odhajajo, novi prihajajo in če se ne vzpostavi učinkovitejša raven delovanja, lahko kljub zamenjavam, tim še vedno trpi. Zaposleni se privadijo na tako raven delovanja – se vdajo v usodo “tako pač pri nas je” in energija v podjetju je nizka. 

Ponekod zato prihaja do več in več bolniških odsotnosti, celo do trajnih, kroničnih bolniških odsotnosti, drugje kvalitetni kadri odhajajo, težko je dobiti nove, sposobne zaposlene. 

Žal deluje zelo veliko timov oz. kar celotnih podjetij na ter ravni. Delujejo, ker na ta način sicer kljub vsemu uspevajo doseči za vsaj minimalne standarde, a z drugačnim delovanjem bi pridobili vsi – podjetje oz. organizacija z veliko boljšimi dosežki, bolj zdravo kulturo  zaposleni z večjim zadovoljstvom, zanosom, energijo – in posledično tudi posredne in neposredne stranke.

 Ni vse črno-belo

 No, seveda ni povsod tako “črno-belo”, gre dobro ali gre slabo, tudi vmesnih variant, ko timi na določenih področjih delujejo dobro, celo vrhunsko in se ponekod zatika, ustavlja ter prihaja do trenj. Ali pa delujejo, pa vendar je v njih še kar nekaj prikritih zavor, katerih posledice sicer tako ali drugače prepoznavajo, ne uspejo pa opredeliti, kaj konkretno jih zavira in še manj – kako k temu pristopiti. Pogosto zaradi tega simptome le “odrivajo” , poskušajo spregledati ali kompenzirati na drug način, a načini večinoma na daljši rok niso učinkoviti.

Čakanje na poslabšanje, namesto soočenja

Tudi slednji bi lahko s prepoznavo in razreševanjem trenj bolje delovali, dosegali skupaj še več in ob imeli (še) več zadovoljstva, hkrati pa preprečili poslabšanje. A pogosto je raven delovanja še “dovolj dobra” in zavore premalo moteče, in se z njimi ne soočijo. Čakajo, da se poslabša in šele nato pristopijo k reševanju, a s pravočasno intevencijo bi to poslabšanje lahko izpustili in veliko prihranili.

No, pa smo pri organizaciji Team Buildinga

V marsikaterem podjetju bi želeli izboljšati delovanje timov in nekateri si zato zamislijo “Team building”. OK, vendar je na tem področju precejšnja zmeda v pondubi – kaj sploh je Team Buidling. V zadnjem desetletju je večina programov poimenovanih “team building” usmerjena predvsem na nudenje zabavnih skupnih druženj in doživetij. Le ta so seveda za zdrave kolektive dobrodošla, kot popestritev, za tkanje in utrjevanje neformalnih vezi, za drugačno spoznavanje. A žal – s takimi programi se ne spreminja dinamik delovanja tima. 

So pa tudi Team Building programi, ki so strokovno vodeni, usmerjeni v razvoj in namenjeni konkretnemu izboljšanju delovanja tima pri delu. Kot je naš – pri teambuilding.si . 

Kadar želite resnično izboljšati delovanje tima, je potrebno pregledati: kaj se v timu pri delu dogaja, kje so izzivi, kako se kažejo, kako jih kdo v podjetju doživlja in nato k temu pristopiti – izvajati strokovno voden Team Building – in tudi po po potrebi pred ali po tem še druge intervencije (individualno z vodjo / ureditev odnosa dveh ključnih…), z namenom, da se ekipa z izzivi ustrezno in čim bolj konstruktivno možno sooči. 

Team Building v naravi in “igre”

 

Tudi strokovno voden Team Building (lahko) poteka v naravi in vključuje razne interaktivne “igre”. Le te igre služijo kot ORODJE , ki ekipi omogoči, da spozna dinamike delovanja tima ter preko le-teh udeleženci prepoznavajo, kaj se resnično dogaja v dinamikah njihovega tima v konkretnih situacijah pri delu. 

To omogoči uvide in odpre pogovore o konkretnih situacijah pri delu, ki pa morajo biti nato ustrezno strokovno vodeni, da tečejo v konstruktivno smer – k iskanju skupnih rešitev, boljšega in vsem lažjega sodelovanja. 

Udeležencem omogoči tudi, da spregovorijo o tem, kar tiščijo v sebi 

Pogosto v ekipi tako “končno” spregovorijo o tistem, kar so (že vsi) tiščali v sebi, se zavedali, morda se nekateri na skrivaj o tem med seboj pogovarjali, a nihče ni našel načina, da bi o tem na varen in konstruktiven način spregovoril. 

 

S sproščenim in dinamičnim pristopom pride do razbremenitve tenzije v ekipi, in udeleženci skupaj lahko pridejo do drugačnih, kreativnih – out of the box rešitev, takih, do katerih zgolj s sestankovanji nikoli ne bi prišli. Predvsem pa do njih pridejo z nekim drugačnim zanosom in vedenjem, da rešitev, ki jih so-ustvarjajo ustvarjajo v skupno dobro, kar bo dolgoročno vsem v prid. 

 

 

Kako pa je z izzivi v vašem timu ? 

 

    • Vam gre vrhunsko, pa bi vseeno želeli še o čem spregovoriti in poiskati nove poti in rešitve?
    • Imate kak večji izziv, pa še iščete kako bi pristopili k njemu?
    • Ste morda povečali ekipo, ali reorganizirali podjetje, pa bi želeli, da bi ekipa/ekipe učinkovito sodelovale še naprej?
    • Bi morda  le želeli “Team Building”, da ekipa prepozna še skrite rezerve, ki jih ima v delovanju kot tim?

 

Sporočite na : info@teambuilding.si in dogovorili se bomo za krajši posvet o možnostih za vas in vaš tim v vaši situaciji. 

 

Kako do še močnejšega tima in zdravega kolektiva?

Ste za krajši  1:1 posvet (on-line) o vašem podjetju, timih in izzivih ter ugotoviti, kako in s kakšnimi koraki bi lahko k temu pristopili? (posvet je brezplačen)

Na posvet se lahko prijavite če:

*Lahko tudi, če ste vodja tima ali vodja HR in iščete  iščete poti za izboljšanje  delovanja tima / timov pri delu; v tem primeru se bomo pogovorili, kakšne so vaše možnosti.

Z oddajo obrazca se strinjate, da bomo vaše podatke hranili v skladu z našo politiko varovanja osebnih podatkov